Het BCAF systeem dient min één maal per jaar gecontroleerd worden. En kan samen met het jaarlijks onderhoud van de lader gebeuren. Controleer of de gebruikers handleiding aanwezig is en alle stikkers op het apparaat aanwezig zijn. Koppel het systeem los van het lichtnet en verwijder stof en vuilresten van het systeem. Controleer alle componenten, water verbindingen en elektrische verbindingen op beschadigingen en of scherpe delen indien nodig vervang deze. Controleer het aanzuig filter onder op de pomp en maak dit zo nodig schoon. Na het onderhoud koppel de lader met het lichtnet en plug het systeem af. Ga vervolgens met het AXIFF programma in de lader en gebruik je login en paswoord om vervolgen in TOOLS en hardware test te doen .De pomp gaat dan draaien en het systeem komt onder druk te staan (0.6 bar). Je kunt het nu controleren op lekkages. Controleer op alle batterijen de waterfilters of ze er op zitten en of ze schoon zijn. Indien aanwezig : De werking van de water niveau sensor door deze uit de tank te nemen en met de hand te bewegen drukt men de vlotter omhoog moet het signaal uit zijn omlaag zal het signaal zichtbaar worden. Vul het systeem vervolgens af met gedemineraliseerd water en plaats de controle sticker.

©2019 BCAF