Standalone Kit

De standalone kit is ontwikkeld om volledig  zelfstandig water te kunnen bijvullen na het laden. Hiermee wordt vermeden dat er vergeten wordt om water bij te vullen. Bij het koppelen van de batterijstekker moet de waterkoppeling altijd gekoppeld worden. De twee water tanken zijn goed voor 120 liter gedemineraliseerd water en dienen maandelijks te worden gecontroleerd en zo nodig worden bijgevuld. Als u water bijvult moet u de lader loskoppelen van het lichtnet.

Indien het water bijvullen vergeten wordt zal bij het te laag komen van de waterstand de oranje lamp op de lader gaan knipperen. Als de oranje lamp knippert zal er niet meer geladen kunnen worden het water moet eerst bijgevuld worden. Hierna kunt u weer laden. Bij lekkages van het systeem of op de batterij dient uw dealer te verwittigen om het nodige te herstellen. Het systeem moet vorstvrij opgesteld staan en bewaard worden.

Bij vragen neem contact met ons op of uw dealer.